# | # |

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu czasomierz.pl

1. Informacje ogólne

1. Operatorem Serwisu www.czasomierz.pl jest CDC Polska Sp. z o.o. 03-242 Warszawa ul. Kondratowicza 19/64, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000764749,Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 10.000 PLN, NIP: 524-287-89-38.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego CDC Polska Sp. z o.o. 03-242 Warszawa ul. Kondratowicza 19/64, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000764749,Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 10.000 PLN, NIP: 524-287-89-38., funkcjonującego pod adresem sellingo.pl

 

 

2. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika takie jak: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres mailowy. Dane powstałe w związku z zawartą umową – zakupione produkty, wartość świadczonych usług. Dane te są zbierane w celach związanych z realizacją dokonanych zakupów w naszym sklepie internetowym. W celu zapewnienia obsługi usług płatniczych oraz wsparcia dla usług kredytowych. W celach związanych z obsługą klienta, w szczególności w przypadku zamówień, reklamacji, zwrotów zakupionego towaru, i wszelkich sprawach związanych z finalizacją zamówienia. Dane wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia naszych usług i systemów, w tym do wdrażania nowych funkcji na stronie czasomierz.pl. W celu ochrony, bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych oraz naszych klientów oraz w celu rozwiazywania ewentualnych sporów. W celu obsługi zgłoszeń jakie otrzymujemy np. poprzez formularz kontaktowy. W celu rozwiązywania problemów technicznych jakie możesz napotkać na naszej stronie internetowej. Zgodnie z prawem przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu czasomierz.pl, którym jest: monitorowanie Twojej aktywności na naszej stronie internetowej czasomierz.pl; kontaktowanie się z Tobą, zgodnie z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne konała komunikacji, w szczególności po uprzednio uzyskanej zgodzie poprzez e-mail oraz telefon; dopasowanie reklam oraz oferty zgodnie z przeglądanymi przez Ciebie treściami; organizacja akcji promocyjnych oraz kkonkursów; prowadzania analiz statycznych; windykacja należności.

Przetwarzamy również dane osobowe dotyczące korespondencji między czasomierz.pl a klientem. Zapisane informacje dotyczące zachowania na stronach internetowych, których administratorem jest firma CDC Polska Sp. z o.o.. 

Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, również poprzez profilowanie. Dla Ciebie nie niesie to żadnych skutków, które w istotny sposób miały by wpłynąć na Twoją sytuację. Automatyczne profilowanie, polega na przetwarzaniu Twoich danych osobowych do analizy osobistych preferencji i zainteresowań.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych możemy nie być w stanie świadczyć zamówioną usługę i zrealizować dokonany przez Ciebie zakup w sklepie internetowym czasomierz.pl.

2. Każdy klient ma prawo do przeglądania oraz poprawiania danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie wycofać zgodę na przetwarzania danych osobowych, wysyłając e-mail na adres biuro@czasomierz.pl lub pisemnie na adres: CDC Polska Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 21, 02-739 Warszawa.

3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

4. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych. W celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem umieściliśmy fizyczne, elektroniczne i organizacyjne procedury, aby ochronić zebrane informacje. Dane użytkownika są przesyłane w postaci zaszyfrowanej - stosujemy protokół SSL. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw, tj. prawo dostępu, prawo do ich przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych na adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Zebrane dane osobowe po realizacji złożonego zamówienia, zachowywane są w celu: zapobiegania nadużyciom i oszustom; dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy; wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych wynikających z przepisów prawa; przechowujemy je maksymalnie przez okres 10 lat od zrealizowania Twojego zamówienia.

Przechowujemy również Twoje dane w celach marketingowych, do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub wniesienie sprzeciwu.

6. Każdy klient może zdecydować, aby ograniczyć zbieranie lub używanie danych osobowych w następujący sposób: jeżeli zgodziłeś się, abyśmy używali Twoich danych w celach bezpośredniego marketing, możesz zawsze zmienić zdanie i napisać do nas list z taka informacją, lub wysłać email na adres: biuro@czasomierz.pl; nie sprzedajemy, dystrybuujemy, ani nie użyczamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba, że mamy na to Twoją zgodę, lub jesteśmy zobligowani do tego przez prawo; jeżeli twierdzisz, że jakiekolwiek dane jakie o Tobie posiadamy są niepoprawne, lub niekompletne prześlij nam taką informację. Niezwłocznie uaktualnimy każdą informację, która będzie niepoprawna.

7. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

9. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

3. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

4. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. Czas nadejścia zapytania,

b. Czas wysłania odpowiedzi,

c. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. Informacje o przeglądarce użytkownika,

g.Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

5. Udostępnienie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane osobowe przekazywane są do osób trzecich wyłącznie w przypadku, gdy wymaga tego proces realizacji zamówienia złożonego w naszym sklepie internetowym, w przypadku uzasadnionego interesu prawnego lub jeżeli użytkownik wyraził na to wcześniej zgodę. W zależności od sposobu korzystania z naszej strony internetowej, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności, firmom wydającym karty kredytowe, firmom udzielającym kredytów na zakup przedmiotów z naszego sklepu, bankom na podstawie złożonych zamówień; firmom spedytorskim w celu dostarczenia zamówionych towarów, realizacji reklamacji lub zwrotów zakupionych produktów; firmom świadczącym usługi księgowe (np. Comarch SA), w celu wystawienia dokumentu sprzedaży, np. faktury VAT; firmom świadczącym usługi w zakresie hostingu i wsparcia infomatycznego, np. Grupa eSprzedaż; firmom zewnętrznym pełniącym usługi serwisowe w zakresie naprawy zegarków, np. w celu rozpatrzenia reklamacji; podmiotom prowadzącym usługi opiniotwórcze, (np. ceneo, opineo) w celu realizacji programu „Zaufane opinie” i podobne; organom publicznym, np. policji, jeśli zachodzi w stosunku do tego odpowiednia przesłanka; prawnikom, sądom, reprezentantom prawnym, w celu egzekwowania umowy z użytkownikiem; Jeżeli osoby trzecie używają danych w ramach ich prawnie uprawnionego interesu, administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Przetwarzanie takie rządzi się zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych danych firm i osób.

3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

4. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

5. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) celu zawarcia umowy kupna ze Sklepem internetowym.
b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.

7. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry